Picture of SNS - Company

Schunk Nordiska – kolteknik i världsklass

Schunk Nordiska är Schunk-gruppens produktions- och marknadsbolag för den nordiska marknaden. Verksamheten är koncentrerad till småländska Lenhovda nordöst om Växjö där företaget tillverkar och utvecklar kundanpassade applikationer med konstkolteknik. Marknadsmässigt representerar Schunk Nordiska Schunk-gruppens övriga företag och är därigenom en mycket stark och innovativ samarbetspartner för den skandinaviska industrin.

Kärnan i verksamheten utgörs av grafit som i pulverform pressas, grafiteras och tillförs de egenskaper som kunden efterfrågar. Grafit är värme- och köldbeständigt. Ämnets förmåga att klara extrema påfrestningar gör det särskilt lämpligt som material för lager och mekaniska tätningar i krävande miljöer. Ytterligare ett viktigt användningsområde är komponenter för strömöverföring, som motorkol, jordningsdon och strömavtagare för spår och tågtrafik.

Vid Lenhovdafabriken tillverkas bland annat kundanpassade produkter för traktion-, pump- och kompressorteknik samt kompletta borstsystem för likströmsdrift. Säljorganisationen täcker hela Skandinavien och kunderna finns inom flera branscher, till exempel glas-, process- och verkstadsindustrin. Verksamheten i Lenhovda sysselsätter cirka 60 personer och omsätter 135 miljoner kronor.

Vi är certifierade enligt:


EN 15085-2 certification level CL 1 (pdf)

SS-EN ISO 3834-2 (pdf)

SS-EN ISO 9001-2008 (pdf)